9911 Business

Just another SeoBureau site

De REPG schrijft voor dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 (openbare gebouwen vanaf 2019) bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) moeten zijn. Volgens artikel 2 wordt onder “bijna-energieneutraal gebouw” een gebouw verstaan met zeer hoge energieprestaties, zoals bepaald overeenkomstig bijlage I. De bijna-nul- of zeer lage hoeveelheid energie die nodig is, moet in zeer aanzienlijke mate worden gedekt door hernieuwbare bronnen, inclusief bronnen die ter plaatse of in de buurt worden geproduceerd.

Bijna energie neutraal bouwen

Spanje heeft een (nog niet officiële) bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) in de wetgeving opgenomen.

Aangezien in de REPG geen concrete numerieke drempels of marges zijn vastgesteld, laten deze eisen ruimte voor interpretatie en bieden zij de lidstaten de mogelijkheid hun bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) op flexibele wijze te definiëren, rekening houdend met hun landspecifieke klimaatomstandigheden, primaire energiefactoren, ambitieniveaus, berekeningsmethodologieën en bouwtradities. Dit is ook de belangrijkste reden waarom de bestaande definities van bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) aanzienlijk verschillen van land tot land. Het is dan ook een uitdagende taak om een gemeenschappelijke noemer te vinden voor het definiëren van bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) op Europese schaal. Het EU-project ZEBRA2020 stelt een duidelijke methodologie vast voor het definiëren van bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) in de context van het volgen van de markt: de bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) radarafbeelding*. De bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB)-radar maakt een combinatie mogelijk van kwalitatieve en kwantitatieve analyse van bouwnormen in een specifieke regio. De bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB)-radar clustert energie-efficiëntiekwaliteiten in 4 verschillende categorieën die op nationaal niveau door deskundigen zijn gedefinieerd:

Nul-energiegebouwen / Plus-energiegebouwen
Bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) volgens nationale definities
Gebouwen met een energieprestatie die beter is dan de nationale eisen in 2012
Gebouwen gebouwd/gereviseerd volgens de nationale minimumeisen in 2012
De volgende grafiek toont het aantal bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB) in aanbouw voor woningen, en telt dus de categorieën 1 en 2 op, zoals hierboven gedefinieerd

Voor Energieneutraal bouwen heb je een BEN architect nodig  Exclusieve Villa Bouwen ? – Contacteer Frank Grwuez

ARCHITECTENBUREAU FRANK GRUWEZ BVBA

Jacob Lacopsstraat 20 bus 204, 9700 Oudenaarde – Speldenstraat 10, 9000 GentEmail: info@gruwez.org
Tel: 0032/ 55 45 53 63 – Gsm: 0032/ 475 49 18 52